Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Екип

Ръководство

Директор 

Марина Колева - магистър Предучилищна педагогика и магистър Образователен мениджмънт

 Заместник директор

Тамара Кацарова - бакалавър по Педагогика - педагог, учител и бакалавър Консултиране в образованието 

Педагогически специалисти 

Вася Стоянова - главен учител, магистър по Предучилищна педагогика 

Теодора Евгениева - старши учител, бакалавър по Предучилищна педагогика

Кунка Асенова - старши учител, професионален бакалавър по Предучилищна педаггика

Даниела Апостолова - старши учител, професионален бакалавър по Предучилищна педагогика и бакалавър по Начална училищна педагогика 

Елена Недкова - учител, бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика и магистър по образователен мениджмънт

Иванка Жейнова - учител и учител по музика, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика 

Мария П. Димитрва - учител, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика

Таня Истилиянова - учител, бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика

Мария Д. Димитрова - учител, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика

Цецка Логинова - учител, бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика 

Мартина Тодорова - учител, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика 

Десислава Георгиева - учител, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика 

Янита Танова - учител, магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика

Таня Ватахова - учител, бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика 

Елица Арангелова - учител, бакалвър по Предучилищна и начална училищна педагогика

Детелина Бонева - учител, бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика 

 

 

Други педагогически специалисти

Тамара Кацарова - педагогически съветник, бакалавър по Педагогика - педагог, учител и бакалавър по Консултиране в образованието 

Ангелина Илиева - психолог, магистър по Психология

Пенка Александрова - логопед, магистър по Логопедия 

 

Медицински специалисти 

 

м. с. Ани Декова в детска млечна кухня 

м. с. Цветина Караиванова - мед. сестра на здравен кабинет в ДГ

м. с. Иванка Бълдъркова - мед. сестра в ясла