Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

ДГ "Радост" гр. Елин Пелин

  Ние се намираме в специално построена триетажна масивна сграда, в която има създадени всички условия за осъществяване на образователно-възпитателна работа с деца от предучилищна възраст. Към основната сграда функционира двуетажна пристройка за яслени групи. 

 Детското заведение разполага с уютни занимални, спални и просторен двор с различни уреди и съоръжения за игра, изградена е и съвременна външна площадка за безопасност на движението по пътищата, съобразена със Закона за движение по пътищата и всички нормативни документи на МОН. Дворът е обезопасен и не се допуска влизане на МПС.

 Сградата е с достъпна архитектурна среда за децата със специални образователни потребности, разполага с домофонна система и външно видеонаблюдение. В нея има обособени помещения за физическа култура, музика и кабинет на екипа за подкрепа и личностно развитие. 

 В основната сграда има кухненски блок, оборудван със съвременна техника, осигуряват се условия за пълноценно и  балансирано хранене на децата. В кухненския блок се извършва и допълнителна услуга за Детска млечна кухня на децата от Община Елин Пелин.