Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Яслена група

                                                            

   Учител:

  Детелина Бонева 

  Медицински сестри:

  Атанаска Стоянова 

  Катя Младенова 

  Помощник възпитатели:

  Василка Цончева 

  Димитрина Георгиева