Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Елин Пелин

Мини проекти във възрастовите групи

  1. Първа А и Първа Б групи - "Прочети ми приказка"

  2. Втора А  група - "В градината на баба"  

3. Втора Б група - "Да се храним и живеем здравословно"

  4. Трета група - "Рецептите на Усмивчици" 

  5. Четвърта А - "Аз обичам България" 

  6. Четвърта Б група - "Български фолклорни празници на детето и семейството"